Vier nieuwe leden Raad van Toezicht voor Marketing Groningen

Marketing Groningen verwelkomt per 1 februari 2021 vier nieuwe leden voor de Raad van Toezicht. Het gaat om de volgende personen:

  • Jorien Bakker, strategisch communicatieadviseur Openbaar Ministerie en o.a. voorzitter Ledenraad Waddenvereniging
  • Trijnie Faber (op voordracht vanuit gemeente Groningen), oud-directeur/bestuurder Instituut voor Communicatie, Media & IT van de Hanzehogeschool Groningen
  • Patty Wageman, directeur Stichting Oude Groninger Kerken
  • Mark Spit, directeur strategie, marketing en sales Universitair Medisch Centrum Groningen

Samen bouwen aan een sterk merk Groningen

Voorzitter van de Raad van Toezicht van Marketing Groningen Wim van de Pol (voorzitter College van Bestuur ROC Noorderpoort): “Met deze vier nieuwe leden halen we een veelzijdige en diverse groep mensen in huis als toezichthouders. Alle vier zijn ze vertrouwd met de kracht en toekomstmogelijkheden van Groningen. Ieder op hun eigen manier en vanuit hun eigen passie, expertise, kennis en ervaring. Met de komst van deze vier nieuwe leden hebben we een evenwichtig samengestelde Raad van Toezicht met vertegenwoordiging vanuit de sectoren onderwijs, cultuur, overheid, bedrijfsleven en de gezondheidszorg. Ik kijk ernaar uit om met deze club Marketing Groningen de komende jaren verder te helpen bouwen aan een sterk merk Groningen.”

Over Marketing Groningen

Stichting Marketing Groningen bouwt samen met haar partners aan een sterk merk Groningen om zo de aantrekkingskracht van Stad en Ommeland op bezoekers, bedrijven, talent en congressen te versterken en daarnaast de trots en eigenwaarde van de Groningers te stimuleren.

De kernactiviteiten van Marketing Groningen zijn:

  1. Merkmanagement: de kracht van Groningen (helpen) uitdragen en beleefbaar maken.
  2. Digitale infrastructuur: het ontsluiten van het vrijetijdsaanbod via verschillende digitale kanalen en het bieden van een welkomstportaal voor nieuwe en bestaande bewoners en bedrijven.
  3. Marktbewerking: het verleiden van bezoekers, bedrijven, talenten en congressen om naar Groningen te komen.
  4. Gastvrijheid: bezoekers en bewoners gidsen door het Groninger vrijetijdsaanbod op basis van hun interessegebieden en (nieuw) talent verwelkomen en op weg helpen in Groningen.                                

Raad van Toezicht Marketing Groningen

De Raad van Toezicht is het toezichthoudende orgaan van Marketing Groningen. Zij ziet toe op het behalen van de doelen en prestaties van de directie en geeft advies en ondersteuning. De Raad van Toezicht is een orgaan op afstand en komt vier keer per jaar samen met de directie van Marketing Groningen. De raad bestaat uit zes personen. De leden worden benoemd voor de periode van 3 jaar en kunnen maximaal voor nog eens 3 jaar worden herbenoemd. De functie is onbezoldigd.