Het bestuur

Marketing Groningen is statutair ingeschreven onder de naam Stichting Marketing Groningen. Directeur/bestuurder van de stichting is Barbara Risselada. 

Raad van Toezicht

De Raad van toezicht is het toezichthoudende orgaan van Marketing Groningen. Zij ziet toe op het behalen van de doelen en prestaties van de directie en geeft advies en ondersteuning. De Raad van Toezicht is een orgaan op afstand en komt vier keer per jaar samen met de directie van Marketing Groningen. De raad bestaat uit 5 personen. De leden worden benoemd voor de periode van 3 jaar en kunnen maximaal voor nog eens 3 jaar worden herbenoemd. De functie is onbetaald.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen: 

 • De heer Wim van de Pol (voorzitter) - Voorzitter College van Bestuur van Noorderpoort
 • Mevrouw Carola Bos (aftredend lid per 1-1-2021) - Vice President Consulting Services CGI Nederland 
 • De heer Pieter Bregman (aftredend lid per 1-1-2021) - Algemeen Directeur/bestuurder Nijestee
 • Mevrouw Ingeborg Walinga (aftredend lid per 1-1-2021) - Algemeen directeur Noord Nederlands Orkest
 • De heer Bert Jan Bruning (lid) - CEO at Nedmag holding BV.

Marketing Groningen zoekt drie nieuwe leden Raad van Toezicht

Marketing Groningen is een stichting die zich sinds het jaar 2003 bezighoudt met city- en regiomarketing. Marketing Groningen bouwt aan een sterk merk Groningen om zo de gewenste bezoekers, bedrijven, talenten en congressen aan te kunnen trekken en te behouden en de trots van de Groningers te versterken.

Kernactiviteiten
De activiteiten van Marketing Groningen zijn gericht op Stad en Ommeland en omvatten het volgende: 

 • Merkmanagement:  het helpen bieden van een sterke merkbeleving van Groningen en ondersteuning bij on-brand communicatie.
 • Digitale infrastructuur: het ontsluiten en boekbaar maken van het Groninger vrijetijdsaanbod, bestaande uit retail, horeca, logies, cultuur en recreatie.
 • Content: het bieden van wervende informatie op verschillende platformen en kanalen: online, fysiek en print.
 • Campagnes: merkcampagnes gericht op de kerndoelgroepen om ze te verleiden naar Groningen te komen.
 • Gastvrijheid: het gidsen van bezoekers en bewoners door het vrijetijdsaanbod op basis van hun interessegebieden.
 • Activatie: ondernemers en instellingen helpen het verhaal van Groningen te vertellen en beleefbaar te maken.
 • Travel & trade: het ontwikkelen van boekbare arrangementen en vermarkting daarvan via de kanalen van touroperators en (online) travel agents.  
 • Pers & PR: de kracht van Groningen profileren in de media. 


Marketing Groningen voert de alom bekende slogan 'Er gaat niets boven Groningen', die meer dan dertig jaar bestaat en de meest bekende regiomarketing slogan van Nederland is. 

Financieringsstructuur
De stichting wordt gefinancierd door een structurele gemeentelijke subsidie, projectfinanciering van onder andere de provincie Groningen en de kennisinstellingen en Europese fondsen. Daarnaast verkrijgt de organisatie inkomsten vanuit de exploitatie van de VVV Groningen en de Martinitoren en ontvangt zij contributiegelden van deelnemende bedrijven. Bij de stichting werken circa 25 medewerkers. De jaaromzet bedraagt zo’n €4 miljoen.

Cultuur
De organisatiecultuur laat zich kernmerken door professionaliteit gecombineerd met informele omgangsvormen. De communicatie verloopt door de korte lijnen zo transparant en direct mogelijk. De organisatie is flexibel en ambitieus en streeft ernaar een leidende regionale autoriteit op het gebied van city- en regiomarketing te zijn. Eigen verantwoordelijkheid, openheid en plezier in je werk zijn binnen de cultuur zeer belangrijk.

Rol Raad van Toezicht
De directeur  van de  stichting is tevens enig bestuurder . Op het bestuur wordt toezicht gehouden door een Raad van Toezicht. Dit orgaan komt 4 à 5 keer per jaar bijeen om onder meer de bedrijfsstrategie, het activiteitenplan, de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag vast te stellen.

De raad vervult feitelijk twee rollen binnen de stichting: een wettelijke en een inspirerende rol. De wettelijke rol is die van adviseur en toezichthouder en tevens stelt de raad de directeur/bestuurder aan en beoordeelt deze. Vanuit de inspirerende rol is de toezichthouder een verbinder, brainstormer en het geweten van de organisatie. 

De raad bestaat uit vijf personen. De leden worden benoemd voor de periode van 3 jaar en kunnen maximaal voor nog eens 3 jaar worden herbenoemd. De functie is onbezoldigd. Statutair is vastgelegd dat binnen de Raad van Toezicht geen leden kunnen worden benoemd die in de afgelopen 4 jaar bestuurder dan wel werknemer zijn geweest bij Marketing Groningen of een directe opdrachtgeverrelatie met Marketing Groningen hebben. Ook mogen leden geen deel uitmaken van de gemeenteraad van Groningen of werkzaam zijn bij de gemeente Groningen. Hetzelfde geldt voor personen die een specifieke sector vertegenwoordigen of de belangen behartigen van een bepaalde branche.

Op zoek naar drie nieuwe leden
Per 1 januari 2021 heeft de stichting drie vacatures voor nieuwe leden Raad van Toezicht vanwege het aflopen van de zittingstermijnen van huidige leden. 

Het competentieprofiel voor de nieuwe leden bevat tenminste de volgende aspecten:

 • Een academisch werk- en denkniveau.
 • Bestuurlijke en/of toezichthoudende competenties op het gebied van bedrijfsvoering, HR,  strategie of financiën.
 • Affiniteit met het vakgebied city- en regiomarketing en/of de doelstellingen van de stichting.
 • Maatschappelijk actief.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Beschikt over een helikopterview in combinatie met een groot analytisch vermogen.
 • Een relevant netwerk binnen (lokale) overheden, instellingen en/of het bedrijfsleven. 


Daarnaast wordt gekeken of het werkveld of de achtergrond van de kandidaten aansluit bij de
speerpunten van Marketing Groningen:

 • Domein kenniseconomie: digitale maatschappij, energietransitie, healthy ageing, agrifood, circulaire economie.
 • Domein vrijetijdseconomie: cultuurtoerisme, erfgoedtoerisme, urban toerisme, agritoerisme, natuurtoerisme.


Tot slot is het statutair bepaald dat twee leden van de Raad van Toezicht, waaronder één van deze leden, worden benoemd uit een voordracht die, na overleg met de raad, wordt opgesteld door het College van B&W van de gemeente Groningen. De overige leden worden benoemd door de raad zelf.

Procedure
Een selectiecommissie zal uit de reacties een shortlist vaststellen en deze overleggen aan de Raad van Toezicht. Na gesprekken met enkele kandidaten zal de Raad van Toezicht een keuze maken.

Reactie
We zien uit naar uw reactie per mail (korte motivatie en cv). Mail uw reactie uiterlijk 20 november 2020 naar Anita Sturkenboom via a.sturkenboom@marketinggroningen.nl. Eventuele vragen kunt u stellen aan Barbara Risselada, directeur/bestuurder, via b.risselada@marketinggroningen.nl. Specifieke vragen met betrekking tot de Raad van Toezicht kunt u stellen aan Wim van de Pol, voorzitter Raad van Toezicht, via w.vandepol@noorderpoort.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.