Het bestuur

Marketing Groningen is statutair ingeschreven onder de naam Stichting Marketing Groningen. Directeur/bestuurder van de stichting is Barbara Risselada. 

Raad van Toezicht

De Raad van toezicht is het toezichthoudende orgaan van Marketing Groningen. Zij ziet toe op het behalen van de doelen en prestaties van de directie en geeft advies en ondersteuning. De Raad van Toezicht is een orgaan op afstand en komt vier keer per jaar samen met de directie van Marketing Groningen. De raad bestaat uit 5 personen. De leden worden benoemd voor de periode van 3 jaar en kunnen maximaal voor nog eens 3 jaar worden herbenoemd. De functie is onbetaald.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen: 

  • De heer Wim van de Pol (voorzitter) - Voorzitter College van Bestuur van Noorderpoort
  • Mevrouw Carola Bos (lid) - Location Director IBM Client Innovation Center Benelux
  • De heer Pieter Bregman (lid) - Algemeen Directeur/bestuurder Nijestee
  • Mevrouw Ingeborg Walinga (lid) - Algemeen directeur Noord Nederlands Orkest
  • De heer Bert Jan Bruning (lid) - CEO at Nedmag holding BV.