Rationale Become a virtual Groninger

(English version below) Become a virtual Groninger is een internationale campagne waarin aankomende internationale studenten virtueel kunnen kennismaken met Groningen. De campagne is bedoeld om hen (alsnog) te verleiden in Groningen te komen studeren en om hen een warm welkom te heten in stad en ommeland. Een 360-graden game vormt het hart van de campagne. Door het virtuele spel te spelen, kunnen toekomstige internationale studenten alvast proeven aan het studentenleven. Zo krijgen spelers de hotspots en pluspunten van Groningen te zien, leren ze spelenderwijs over studeren in Groningen en ontdekken ze waar ze moeten zijn voor meer informatie. Op die manier bereidt Groningen haar toekomstige internationale inwoners voor en helpt ze om alles uit het (studenten)leven in Groningen te halen.

Over de campagne

De campagne heeft als doel om aankomende internationale studenten uit te nodigen het spel te spelen, zodat ze kennis kunnen maken met Groningen en ze te overtuigen om hier te komen studeren. Ook als studenten de keuze voor Groningen definitief hebben gemaakt, speelt de game een belangrijke rol in het warm welkom heten van de studenten. Nu veel introducties zijn afgelast vanwege de coronamaatregelen, biedt de game studenten de kans om (op voorhand) de stad verkennen. De bedoeling van het spel is om de speler te laten onderdompelen in het Groningse studentenleven en hem/haar op die manier voor te bereiden op het leven in Groningen. 

Over het spel

Het spel is opgebouwd door middel van 360 graden beelden en is onderverdeeld in vier levels. Per level krijgt de speler te maken met een ‘element’ uit het Groningse studentenleven. Zo kunnen spelers de hoogtepunten stad verkennen, maar ook ervaren hoe het is om te wonen in een studentenhuis in Groningen. Natuurlijk kunnnen spelers ook colleges volgen en het bruisende nachtleven ontdekken. Ieder level is verrijkt met informatie, vragen en opdrachten over (het studentenleven van) Groningen. Met iedere actie in het spel kan de speler ‘Groninger points’ verdienen en met voldoende punten, kan de speler door naar het volgende level. Zodra alle levels zijn uitgespeeld kan de speler zichzelf een ‘virtuele Groninger’ noemen en een Groninger survivalpakket afhalen bij de Groningen Store (VVV).

In English

‘Become a virtual Groninger’ is an international campaign through which prospective international students can get to know the city of Groningen virtually. The campaign is intended to entice international students to come and study in Groningen and to offer them a warm welcome to the city and surrounding region. At the heart of the campaign is a 360-degree game. Through virtual play, future international students can already get a taste of student life. Players get to see the hotspots and highlights of Groningen, learn about studying in Groningen in a fun way and discover where they need to go for more information. In this way, Groningen prepares its future international residents and helps them to get everything out of their student life in Groningen. 

About the campaign

The campaign intends to invite prospective international students to play the game, to help them get to know Groningen and convince them to come and study here. If students have already decided to come to Groningen, the game plays an important role in offering them a warm welcome. Seeing as many of the introduction activities have been cancelled as a result of the coronavirus measures, the game also offers students the chance to get to know the city before they arrive. The intention of the game is to allow players to immerse themselves in Groningen’s student life and to prepare them for living in Groningen. 

About the game

The game is based on 360-degree images and is split into four levels. Players become acquainted with a different element of Groningen’s student life each level. By playing, players can get to know the highlights of the city as well as experience what living in a student house in Groningen is like. Of course, players can also follow lectures and discover the city’s vibrant night life. Every level is packed full of information, questions and tasks relating to Groningen and its student life. With every action that a player takes in the game, they can earn ‘Groninger points’ and, once enough points have been received, they can proceed to the next level. As soon as a player has completed all levels, they are awarded the title ‘virtual Groninger’ and can pick up a Groningen survival pack from the Groningen Store in the tourist information office (VVV).