‘Er gaat niets boven Groningen’ meest bekende slogan voor regiomarketing in Nederland

De slogan 'Er gaat niets boven Groningen' werd gelanceerd in 1989 en is uitgegroeid tot de meest bekende slogan voor regiomarketing in Nederland. Meer dan dertig jaar na dato is de slogan nog steeds ongekend populair blijkt uit diverse actuele onderzoeken. Maar hoe zit het ook alweer met het ontstaan van deze leus en wie heeft hem bedacht? En hoe zal hij worden ingezet in de toekomst? Spoiler: Henk Vonhoff is niet de geestelijk vader van de slogan en ‘Er gaat niets boven Groningen’ was eigenlijk tweede keus. 

In de top van de meest bekende reclames

‘Er gaat niets boven Groningen’ heeft opnieuw een hoge notering als een van de meest bekende reclameslogans. Dit keer staat de slogan op nummer zeven in de ranglijst van de 80 meest gebruikte reclamezinnen op sociale media in 2020, dat het reclamevakblad Adformatie onlangs publiceerde. In 2019 stond ‘Er gaat niets boven Groningen’ al in de top 5 van de meest besproken reclamespots op internet: De beste reclames? 'Als iets lekker is moet je nooit zeggen dat het lekker is' | NOS 

Bekend bij zowel Groningers als niet-Groningers

De slogan is goed bekend bij zowel Groningers als niet-Groningers. Dit blijkt uit recent imago-onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het Nationaal Programma Groningen (Niet-Groningers positiever over Groningen dan Groningers denken - Nationaal Programma Groningen). Als mensen wordt gevraagd waar ze aan denken bij Groningen, noemt 21% van de Groningers en 13,4% van de niet-Groningers spontaan ‘Er gaat niets boven Groningen’. Volgens de onderzoekers is er geen stad of regio waar de associaties met de slogan zo sterk zijn.  

Hoe het begon

Hoe is de geliefde slogan voor Stad en Ommeland eigenlijk ontstaan? Piet Pellenbarg, Emeritus Hoogleraar Economische Geografie van de Rijksuniversiteit Groningen, in 1989 nauw betrokken bij het ontstaan ervan, vertelt. “De bedenker is het reclamebureau Viegen, Vergouw & Ten Hoopen (VVTH). Het bureau was ingehuurd om een nieuwe slogan voor Groningen te bedenken in opdracht van het Groningen Promotie Overleg. Dit laatste was een samenwerkingsverband van de provincie Groningen, de gemeentes in de provincie en het bedrijfsleven, destijds voorgezeten door gedeputeerde Henk Vonhoff. De kracht van Groningen op het gebied van recreëren, ondernemen, investeren en studeren moest beter voor het voetlicht worden gebracht. De basis daarvoor was het onderzoeksmateriaal dat bijeengebracht was door mijn team bij de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen”.  

Tweede keus leus

Het bureau VVTH kwam met vier suggesties, waarvan Pellenbarg zich er drie kan herinneren: ‘Het gebeurt in Groningen’, ‘Er gaat niets boven Groningen’, en ‘Groningen: het neusje van het land’. Pellenbarg: “Het Groningen Promotie Overleg koos aanvankelijk zeer bewust voor ‘Het gebeurt in Groningen’ omdat dit mooi aansloot bij bekende kreten zoals ’Amsterdam heeft het’ en ‘Rotterdam doet het’. Maar al heel snel begon de gemeente Amstelveen precies diezelfde slogan te gebruiken: ‘Het gebeurt in Amstelveen’. Daarom koos het Groningen Promotie Overleg toch maar voor ’Er gaat niet boven Groningen’. Een ‘tweede-keus-leus’ dus.” 

Landelijke campagne met de herkenbare stem van Vonhoff

De slogan werd vervolgens gebruikt voor verschillende campagne uitingen zoals advertenties in landelijke en regionale dagbladen, promotiemiddelen zoals T-shirts en de allereerste landelijke Ster-reclame met de robot: Video: de allereerste Er gaat niets boven Groningen commercial (1989). In de latere versies leende Henk Vonhoff zijn herkenbare diepe bromstem aan de commercials door ze af te sluiten met de gekozen slogan.  

Omdat Vonhoff vond dat er te weinig aandacht was voor Groningen, ontstond er een media-rel met de NOS. Daarop kreeg hij een jaar lang elke dinsdagmorgen één minuut spreektijd in het AVRO-radioprogramma Sugar in the morning om Groningen te promoten: ‘de minuut van Vonhoff’. Hierin sloot hij steevast af met ‘Er gaat niets boven Groningen’.  

Wil de echte bedenker opstaan?

Vonhoff was dus een groot uitdrager van ‘Er gaat niets boven Groningen’ en hij heeft een forse bijdrage geleverd aan de landelijke bekendheid ervan. Maar hij was niet de bedenker zoals vaak wordt gesuggereerd. Wie dan wel? Dat is Constance Cranendonk-Lensink, destijds werkzaam bij het bureau VVTH. RTV Noord ging bij haar op bezoek en vroeg haar hoe de leus tot stand is gekomen. Bekijk hier het item.

De toekomst van ‘Er gaat niets boven Groningen’

Marketing Groningen is sinds 2003 de hoeder van de slogan. Eind 2019, toen de slogan precies dertig jaar bestond, heeft Marketing Groningen het nieuwe merk Groningen gelanceerd. “Met het nieuwe merk kan Groningen weer lang vooruit en kunnen we samen met onze partners nog beter vertellen waaróm er niets boven Groningen gaat”, aldus Barbara Risselada, directeur Marketing Groningen. In de nabije toekomst gaat Marketing Groningen de zwaartekracht leggen op het verder economisch laden van de slogan richting de doelgroepen bedrijven, talent, investeerders en congressen. Om zo de economische kracht van Groningen als de proeftuin voor de wereld van morgen – bijvoorbeeld op het gebied van energietransitie - beter uit te kunnen lichten.  

Samen de kracht van Groningen uitdragen

Zo wordt dertig jaar na dato voortgeborduurd op de grote bekendheid van de slogan. Want van tweede-keus-leus groeide ‘Er gaat niets boven Groningen’ uit tot het ultieme voorbeeld van sterke regiomarketing. “Het is nu zaak om de slogan goed te laden met het verhaal van Groningen, waarmee bestuurders, ondernemers, instellingen en bewoners de kracht van Groningen met één stem en met één gezicht eenduidig kunnen uitdragen”, aldus Barbara Risselada. “Marketing Groningen pakt hier graag de regie in om zo samen te bouwen aan een sterk merk Groningen. Op deze manier willen we bijdragen aan het verzilveren van de enorme kansen die er liggen voor dit gebied. Er gaat immers nog steeds niets boven Groningen”.