Gratis lidmaatschap Groningen Toerisme Coöperatie

Juist nu is het enorm belangrijk dat ondernemers in de vrijetijdssector zich verenigen en een gezamenlijk geluid laten horen richting lokale en landelijke overheden. De Groningen Toerisme Coöperatie heeft vanwege de coronacrisis het lidmaatschap voor 2020 gratis gemaakt en nodigt alle ondernemers uit via deze link om zich aan te sluiten. 

Digitale meet-up

Achter de schermen wordt geschakeld met Koninklijke Horeca Nederland, Marketing Groningen en provincie Groningen waarbij de coöperatie namens ondernemers invloed probeert uit te oefenen op de maatregelen en regelingen voor de sector. De coöperatie praat met de provincie Groningen over het versneld invoeren van een aantal maatregelen, zoals genoemd in het actieplan 2030. Graag doen wij dat met steun, geluid en suggesties van de ondernemers, partners en de leden van de coöperatie. Daarom krijgen de leden binnenkort een uitnodiging voor een digitale meet-up om de aanbevelingen en suggesties te horen. Meedoen met de meet-up kan door lid te worden van de coöperatie. Aanmelden is gratis en kan via de website www.groningentoerismecooperatie.nl   

Samen maken we ons sterk voor een toekomstbestendige vrijetijdseconomie in Groningen.