Actieprogramma Gastvrij Groningen

Het actieprogramma ‘Groningen Gastvrij’ draagt bij aan het op peil houden en versterken van de gastvrije beleving van vrijetijdsconsumenten tijdens het vervoer naar en het verblijf in de stad gedurende wegwerkzaamheden en huidige veiligheidsmaatregelen.

De invulling van het gastvrijheidsprogramma gebeurt samen met ondernemers op straat, cluster of wijkniveau. De werkgroep Gastvrij sluit aan bij verenigingen en bezoekt ondernemers persoonlijk. Het actieprogramma zet waar mogelijk een plus op de bestaande programmering van straten. We streven naar meer uniformiteit in acties, communicatie en visuele stijl. Ook ondersteunt het programma ondernemers met fysieke tools ten behoeve van gastvrijheid en veiligheid. Denk daarbij aan wachtstippen en linten, invulposters en raamstickers. Ook worden o.a. ondernemers in de stad en wijkwinkelcentra gefaciliteerd met en bij gastvrije acties voor bezoekers, gasten en klanten. Het programmeren van kleine of grotere ‘geluksmomenten’ leveren een substantiële bijdrage aan al bestaande activiteiten en viermomenten. 

Het programma Gastvrij Groningen wordt uitgevoerd en gefinancierd in opdracht van Het Fonds ondernemend Groningen, Gemeente Groningen en Groningen Bereikbaar. In samenwerking met de Groningen City Club en Koninklijke Horeca Nederland. 

Meer informatie over Gastvrij Groningen vind je hier.